Öppna ärende


Det du inte kan hitta en lösning på i vår kunskapsdatabas kan du få hjälp med genom att kontakta oss. Välj den avdelning som passar bäst från listan under och skicka in ditt ärende.


 Técnico | Alojamento Web & Domínios

Questões acerca de domínios e planos de alojamento

 Comercial | Questões Gerais & Novos clientes

Questões acerca dos serviços prestados por Ping.pt

 Financeiro | Encomendas & Pagamentos

Questões acerca da facturação, encomendas, pagamentos...