Tiquet Obert


Si no pot trobar una solució al seu problema a la base de coneixements, pot enviar un tiquet de suport triant el departament adequat abaix.


 Técnico | Alojamento Web & Domínios

Questões acerca de domínios e planos de alojamento

 Comercial | Questões Gerais & Novos clientes

Questões acerca dos serviços prestados por Ping.pt

 Financeiro | Encomendas & Pagamentos

Questões acerca da facturação, encomendas, pagamentos...